1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12. Erikoistaidot

Majava-perheen jäsenillä on erilaisia taitoja. Tytär perii äitinsä kaikki taidot ja poika perii isänsä kaikki taidot. Perittyjen taitojen lisäksi jokaisella perheenjäsenellä on yksi lisätaito. Allaoleva kaavio näyttää majavien väliset suhteet. Kaaviosta näkyy myös jokaisen majavan oma lisätaito.


Kaaviosta näkyy, että Jennifer-äiti on perinyt kykynsä laulaa Maria-isoäidiltä, minkä lisäksi hänen oma taitonsa on ohjelmointi. Lisa on perinyt äidiltään nämä molemmat taidot, ja lisäksi hänellä on omana taitonaan kirjoittaminen. Lisalla on siis kirjoittamisen, ohjelmoinnin ja laulamisen taidot.

Mikä seuraavista väitteistä on oikein?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.