1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2. Hylly järjestykseen!

Beatrix järjestää esineitä hylllyllään.

Hänellä on kaksi sääntöä:

1. Mitkään kaksi nelikulmaista esinettä eivät saa olla vierekkäin.

2. Pyöreät esineet eivät saa olla nelikulmaisten esineiden vieressä.

 

Missä seuraavista hyllyistä Beatrix on noudattanut sääntöjään oikein?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.