Siirry harjoittelemaan:

Vuoden 2018 tietotekniikan Majava -kilpailu järjestettiin 12.-23.11.2018. Suomenkielinen kilpailusivusto on osoitteessa http://majava.uta.fi/ ja ruotsinkielinen kilpailusivusto osoitteessa http://databavern.uta.fi/. Kun kilpailuaika on päättynyt, voi sivustoilla suorittaa aiempien vuosien kilpailutehtäviä.

Kilpailun tuloslaskentaan mahdollisine tarkistuksineen jne. on varattu viikko: tuloksia pääsee katsomaan maanantaista 3.12.2018 alkaen.

Siirryimme käyttämään vuoden 2018 kilpailusta alkaen Ranskan Majava-kilpailusivuston suomenkielistä versiota. Ranskan Majava-kilpailu eroaa perinteisestä Majava-kilpailusta ensisijaisesti seuraavilta osin:

1. Kaikki tehtävät ovat interaktiivisia (esim. raahataan hiirellä, painellaan nappeja, jne.), ja osallistujalle näytetään kilpailun aikana tehtävien pistemäärät välittömästi vastaamisen jälkeen. Vastauskertojen määrää ei ole rajoitettu, joten vastauksiaan voi kehitellä paremmaksi esim. yritysten ja erehdysten kautta.

2. Kaikki osallistujat käyttävät samoja kysymyksiä ikäryhmästä riippumatta. Kustakin kysymyksestä kuitenkin on olemassa eri vaikeustason versiot, ja osallistujat voivat vapaasti valita, minkä tasoisiin versioihin vastaavat. Vaikeammat versiot tuottavat enemmän pisteitä.

Näiden ominaisuuksien ansiosta Ranskan Majava-kilpailu on aiempaa vahvemmin pelillistetty. Tulemme myöhemmin keräämään opettajilta palautetta siitä, millaiseksi toisaalta opettajat ja toisaalta osallistujat kokivat Ranskan Majava-kilpailun (ja jos on jo kokemusta aiempien vuosien perinteisemmästä Majava-kilpailusta: onko havaittavissa preferenssiä suuntaan tai toiseen).


Vuoden 2017 Tietotekniikan Majava-kilpailu järjestettiin 6.-17.11.2017. Kunkin sarjan 10 parhaan tulokset löytyvät sivulta http://tietotekniikkaopetus.fi/majava-kilpailun-tulokset-2017/.