Majava-kilpailu?

Ohjelmoinnillisen ajattelun Majava-kilpailu on lähtöisin Liettuasta, jossa järjestettiin ensimmäinen Majava-kilpailu (liettuankielellä ”Bebras”) vuonna 2004. Kilpailu levisi pian muihinkin maihin (Suomeen vuonna 2010) ja sitä järjestetään nykyisin jo noin 60 maassa eri puolilla maailmaa; Etelämanner on ainoa manner, jossa ei järjestetä Majava-kilpailua.

Kansainvälisen Majava-kilpailun kotisivuilta https://www.bebras.org/ löytyy yleistä tietoa kilpailusta sekä tarkempaa tietoa sen järjestämisestä eri maissa. Alla esitellään tarkemmin kaksi erilaista Suomessa järjestettyä Majava-kilpailuformaattia: vahvasti pelillistetty ranskalainen Castor-kilpailu ja perinteinen Bebras-kilpailu.

Vinkki: jos olet kiinnostunut Majava-kilpailun lisäksi samantapaisesta mutta matematiikkaan keskittyvästä kilpailusta, kannattaa tutustua myös matematiikan Kenguru-kilpailun sivustoon. Kenguru- ja Majava-kilpailut mahtuvat aikataulullisesti hyvin samaan lukuvuoteen, sillä Majava-kilpailu järjestetään syksyisin ja Kenguru-kilpailu keväisin.

Tietoa Castor- ja Bebras-kilpailuista

Suomessa alettiin vuonna 2018 järjestää vahvasti pelillistettyä ns. "ranskalaistyyppistä" Majava-kilpailua, jota kutsumme kilpailun ranskankielisen nimen mukaisesti Castor-kilpailuksi.

Castor-kilpailun pääpiirteet

 • Kilpailussa on 10 tehtävää (vuoteen 2021 saakka oli 12), ja kaikki tehtävät ovat interaktiivisia (esim. raahataan hiirellä, painellaan nappeja, jne.).
 • Kilpailuaika on 45 minuuttia eli noin 4,5 minuuttia per tehtävä, joten tehtäviin tulee vastata kohtalaisen ripeästi.
 • Osallistujalle näytetään kilpailun aikana tehtävien pistemäärät välittömästi vastaamisen jälkeen.
 • Vastauskertojen määrää ei ole rajoitettu, joten vastauksiaan voi kehitellä paremmaksi esim. yritysten ja erehdysten kautta.
 • Kaikki osallistujat käyttävät samoja kysymyksiä ikäryhmästä riippumatta.
 • Kustakin kysymyksestä kuitenkin on olemassa eri vaikeustason versiot, ja osallistujat voivat vapaasti valita, minkä tasoisiin versioihin vastaavat.
 • Vaikeammat versiot tuottavat enemmän pisteitä.

Näiden piirteiden ansiosta Castor-kilpailu on perinteiseen Bebras-kilpailuun verrattuna vahvemmin pelillistetty, mahdollistaa tutkivan ongelmanratkaisun eikä erota osallistujia ikäryhmän perusteella tekemään erilaisia tehtäviä.

Osallistuminen Castor-kilpailuun

Viralliseen vuosittain marras-joulukuussa pidettävään kilpailuun osallistutaan opettajan johdolla kouluaikana. Osallistumisesta kilpailuun päättää koulun opettaja. Lisää tietoa kilpailuun osallistumisesta löytyy kohdasta "Ohjeita opettajille".

Castor-tehtäviin tutustuminen

Castor-kilpailuun voi tutustua ympäri vuoden osoitteessa http://tehtavat.majava-kilpailu.fi/, jossa on tarjolla kilpailun aiempien vuosien tehtäviä harjoittelua varten. Ruotsinkieliset voivat käyttää ruotsinkielistä sivustoamme osoitteessa http://uppgifter.majava-kilpailu.fi/, jonka sisältö on vastaava. Harjoittelutehtäviin voi vastata ohjatusti opettajan tai vanhempien ohjauksessa tai itsenäisesti koulussa tai kotona.

Harjoittelu onnistuu menemällä sivustolle http://tehtavat.majava-kilpailu.fi/ ja valitsemalla vasemmalta "Harjoittele". Tämä avaa näkymän, josta voit valita jonkin tarjolla olevista aiempien vuosien kilpailuista. Vuoden valinnan jälkeen voi tulla vielä jatkoaskel, jossa voi valita joko suomen- tai ruotsinkielisen version (tätä valintaa ei ole kaikissa vuosissa). Kun kilpailu on valittu, näyttää järjestelmä vielä "osallistumiskoodin", jonka avulla syystä tai toisesta keskeytynyttä harjoituskilpailua voi myöhemmin jatkaa. Kun tämän jälkeen klikkaa kilpailun aloittavaa nappia, saa näkyviinsä kilpailutehtävien otsakkeet ruudukkomaisesti aseteltuina. Otsakkeen klikkaaminen tuo näkyviin itse tehtävän. Tehtäviä voi tehdä vapaasti haluamassaan järjestyksessä niin kauan, kuin kilpailuaikaa on jäljellä. Jäljellä oleva aika näytetään koko ajan sivun ylälaidassa.

HUOM: Harjoittelutehtäviin annetaan 90 minuuttia aikaa, mutta varsinaisessa kilpailussa aikaa tulee olemaan vain 45 minuuttia!

Tehtäviin vastaamisesta

Tehtävät ovat luonteeltaan interaktiivisia. Vastaus tapahtuu pääsääntöisesti hiiren (tai kosketusnäytön) avulla. Järjestelmä näyttää vastauksen pistemäärän samantien ja tehtäviin saa vastata niin monta kertaa kuin aikarajan puitteissa ehtii. Tämä mahdollistaa kokeilevan vastaustavan: jos jokin vastaus ei tuota täysiä pisteitä, voi yrittää välittömästi uudelleen.

Kustakin tehtävästä on olemassa 3 tai 4 eri vaikeustasoista versiota: mitä vaikeamman version ratkaisee, sitä enemmän saa pisteitä. Myös version saa valita vapaasti: on esim. mahdollista vastata ensin yhteen ja sitten toiseen versioon tehtävästä. Tehtävästä saa kuitenkin loppujen lopuksi pisteitä vain yhdestä versiosta, joten varsinaisessa kilpailussa kannattaa pyrkiä ratkaisemaan tehtävästä mahdollisimman vaikea (eli eniten pisteitä tuottava) versio mahdollisimman pian. Jos esimerkiksi on varma kykenevänsä ratkaisemaan vaikeammankin version, ei kannata tuhlata aikaa helpoimman version ratkaisemiseen. Toki toisaalta aikaa voi tuhlautua niinkin, että valitsee aluksi liian vaikean version, jota ei saakaan ratkaistua (jolloin olisi kannattanut ensin yrittää helpompaa versiota).

Suomessa on järjestetty vuosina 2010-2017 sekä jälleen vuodesta 2023 alkaen perinteinen Majava-kilpailu, jota kutsumme kilpailun liettuankielisen nimen mukaan Bebras-kilpailuksi.

Bebras-kilpailun pääpiirteet

 • Kilpailussa on erilliset tehtävät kullekin eri ikäryhmälle.
  • Tehtävien lukumäärä on ikäryhmästä riippuen 10-15.
 • Kilpailuaika on 45 minuuttia eli ikäryhmästä riippuen 3 - 4,5 minuuttia per tehtävä, joten tehtäviin tulee vastata kohtalaisen ripeästi.
 • Yleensä suuri(n) osa tehtävistä on monivalintakysymyksiä tai "syöte vastaus tekstikenttään"-tyyppisiä kysymyksiä.
 • Bebras-kilpailussa on myös jonkin verran interaktiivisia tehtäviä (vastaus luodaan esim. klikkailemalla tai raahaamalla hiirellä).
 • Vastauksista ei pääsääntöisesti saa palautetta kilpailusuorituksen aikana.

Osallistuminen Bebras-kilpailuun

Viralliseen vuosittain marras-joulukuussa pidettävään kilpailuun osallistutaan opettajan johdolla kouluaikana. Osallistumisesta kilpailuun päättää koulun opettaja. Vuodesta 2023 alkaen Bebras-kilpailu järjestetään Turun yliopistolla kehitetyssä ViLLE-järjestelmässä. Lisää tietoa kilpailuun osallistumisesta löytyy erillisistä opettajan ohjeista, jotka on tarjolla suomeksi ja ruotsiksi. .

Bebras-tehtäviin tutustuminen

Vanhoihin Bebras-tehtäviin voi tutustua vapaasti ilman kirjautumista tms.

Vuosien 2010-2017 Bebras-kilpailujen tehtävät löytyvät Tampereen yliopiston toteuttamalta vanhalta Majava-kilpailupalvelimelta https://vanha.majava-kilpailu.fi/. Valitse aluksi ikäryhmä (Mini luokille 2-3, Benjamin luokille 4-5, Cadet luokille 6-7, Junior luokille 8-9 sekä Senior lukiolaisille ja ammattikoululaisille). Tämän jälkeen voi joko valita jonkin tietyn vuoden kilpailutehtävät tai  satunnaisen eri vuosien tehtävistä koostuvan tehtäväkokoelman. Kun vastaat tehtäviin, klikkaa vastausvalintasi jälkeen 'vastaa'-nappia, jolloin vastauksesi tallentuu palvelimelle. Mikäli et halua vastata tehtävään juuri sillä hetkellä, voit siirtyä 'seuraava'-napilla seuraavaan tehtävään ja palata takaisin myöhemmin klikkaamalla halutun kysymyksen numeroa. Jo tallennettuja vastauksia saa muuttaa aikarajan puitteissa. Harjoitteluun tosin ei sovelleta aikarajaa, joten voit rauhassa vastata kaikkiin tehtäviin. Harjoittelun voi lopettaa milloin vain klikkaamalla nappia 'lopeta ja näytä palaute'. Tämän jälkeen järjestelmä kertoo oikeat ja väärät vastaukset.

Vuoden 2022 Bebras-kilpailun tehtävät on tarjolla tutustumista ja harjoittelua varten ViLLE-järjestelmässä sekä suomeksi että ruotsiksi.