Henkilötietojen käsittelystä

Tällä sivulla kuvataan, miten Majava-kilpailuun liittyvät palvelimet tallentavat sekä käsittelevät opettajien sekä kilpailuun osallistuvien oppilaiden henkilötietoja. Perusperiaate on, että Majava-kilpailun yhteydessä kerätään vain sellaisia henkilötietoja, joita konkreettisesti tarvitaan Majava-kilpailun järjestämiseen sekä tuloksista tiedottamiseen. Kilpailujen tulostietoja voidaan lisäksi käyttää tutkimukseen.

Majava-kilpailun pääsivusto majava-kilpailu.fi

Suomen Majava-kilpailusta tiedottava sivusto majava-kilpailu.fi on Suomen Majava-koordinaattorin ylläpidossa. Sivusto ei suoranaisesti itsessään kerää tietoa käyttäjistä, mutta sivustolla julkaistaan vuosittain listat Majava-kilpailun kunkin sarjan 10 parhaasta osallistujasta. Julkaistut tiedot perustuvat alla kuvattujen opettajien sivuston ja kilpailusivustojen keräämiin tietoihin. Oppilaiden opettajia pyydetään varmistamaan oppilaidensa tietojen julkaisuoikeus ennen tuloslistojen julkaisemista, ja oppilaan nimi jätetään pyynnöstä julkaisematta. Osallistujat voivat myöhemmin pyytää tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä Majava-koordinaattoriin.

Opettajien sivusto sekä kilpailusivustot

Suomen Majava-kilpailu on käyttänyt vuodesta 2018 alkaen Ranskan Majava-kilpailujärjestelmää. Ranskan Majava-kilpailusta vastaava organisaatio France-IOI ylläpitää sekä Suomen käyttämää opettajien sivustoa opettajat.majava-kilpailu.fi että Suomen käyttämiä suomen- ja ruotsinkielisiä kilpailusivustoja tehtavat.majava-kilpailu.fi ja uppgifter.majava-kilpailu.fi. Ranskan Majava-organisaatio vastaa siitä, että edellämainittujen palvelinten keräämiä henkilötietoja käsitellään EU:n henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön (GDPR) mukaisesti. Ranskan Majava-organisaatio toimittaa vuosittain Suomen Majava-koordinaattorille kyseisen vuoden Majava-kilpailun tuloslistan. Majava-koordinaattori pitää tiedot muuten täysin luottamuksellisina, mutta Majava-kilpailua järjestäville opettajille lähetetään vuosittain ennakkotarkastamista varten listat kunkin sarjan 10 parhaasta osallistujasta ja nämä listat julkaistaan ylempänä kuvatulla tavalla.

Voit tutustua Ranskan Majava-kilpailun alkuperäiseen henkilötietojen käsittelyä kuvaavaan selosteeseen osoitteessa castor-informatique.fr/infos_legales.php (ranskaksi). Alla on suomenkielinen karkea yhteenveto selosteen pääkohdista:

  • Kilpailujärjestelmään tallentuu kunkin kilpailuun osallistuvan henkilön nimi, luokka-aste, koulu, kilpailuvastaukset sekä pisteet, jotta kilpailun eri ikäryhmien/koulujen tuloslistat voidaan muodostaa ja opettajat voivat identifioida oppilaidensa tulokset.
  • Opettajien järjestelmään tallentuu kunkin opettajan nimi, sähköpostiosoite ja koulu, jotta kilpailun järjestäjien on mahdollista tarvittaessa kommunikoida opettajien / koulujen kanssa ja muodostaa koulukohtaisia kilpailutilastoja.
  • Käytetyt palvelimet sijaitsevat Euroopassa eikä käyttäjien henkilötietoja missään vaiheessa välitetä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
  • Kilpailuun osallistuneiden henkilöiden tietoja säilytetään korkeintaan 18 kuukautta kilpailun päättymisen jälkeen.
  • Palvelimen tietokantaan on pääsy korkeintaan kolmella France-IOI-organisaation edustajalla.
  • Tietoja ei välitetä ulkopuolisille tahoille.
  • Kukin henkilö, jonka tietoja on tallennettu järjestelmään, voi pyytää ylläpitäjiä poistamaan itseään koskevat tiedot.

Vanha Majava-kilpailupalvelin

Suomen Majava-kilpailussa vuoteen 2017 asti käytetty kilpailupalvelin tehtävineen on yhä saatavilla osoitteessa vanha.majava-kilpailu.fi. Tämä palvelin on Suomen Majava-koordinaattorin ylläpidossa. Palvelimelta on poistettu kaikki opettajia ja vanhoihin kilpailuihin osallistuneita koskeva data. Vanhan palvelimen tehtäviä voi nykyisin käyttää vain harjoituksenomaisesti ilman varsinaista kirjautumista, joten palvelimelle ei keräänny uusia henkilötietoja.