Tervetuloa!

Vuoden 2023 Majava-kilpailuiden tulokset on (viimein) julkaistu sivulla Majava-kilpailun tulokset 2023.

Seuraavat Majava-kilpailut pidetään tuttuun tapaan marraskuussa 2024. Tarjolla tullee jälleen olemaan mukavia tehtäviä niin Bebras- kuin Castor-kilpailunkin muodossa! 🙂 Sivulla Tietoa kilpailusta on kuvattu tarkemmin, miten perinteinen (Bebras) ja pelillistetty ranskalainen (Castor) Majava-kilpailu eroavat toisistaan. Kilpailut ovat toisistaan riippumattomia ja on mahdollista osallistua molempiin.

Kilpailuja odotellessa voi tutustua aiempien vuosien Castor-tehtäviin Castor-kilpailun sivustolla sekä Bebras-tehtäviin vanhalla Majava-kilpailun sivustolla ja ViLLE-järjestelmässä. Vanhoja tehtäviä voi tehdä ilman kirjautumista.

Majava on kansainvälinen vuosittain marraskuussa yli 50 maassa järjestettävä tietokoneella internetin kautta tehtävä ohjelmoinnillista ajattelua koskeva kilpailu, johon osallistuminen on ilmaista. Kilpailu pyrkii esittelemään oppilaille tietojenkäsittelytieteen sovelluksia pelillistettyjen pitkälti ohjelmoinnillista ajattelua vaativien tehtävien muodossa.

Majava-kilpailua voi luonnehtia mm. seuraavin sanankääntein: ”Kilpailussa on mahdollista tutustua ohjelmoinnilliseen ajatteluun hauskalla ja opettavaisella tavalla. Tavoitteena on myös saada nuoria kiinnostumaan enemmän tietojenkäsittelyyn liittyvistä asioista sekä tukea opettajia ohjelmoinnillisen ajattelun opetuksessa.”

Kilpailussa on 5 sarjaa ikäluokkien mukaan, kattaen oppilaat alakoulun 2. luokasta lukioon asti. Tampereen yliopisto on järjestänyt kilpailua Suomessa vuodesta 2010 alkaen. Kilpailuun on viime vuosina osallistunut Suomessa noin 4000 – 6000 oppilasta per vuosi.