Opettajille

Ohjeet Majava-kilpailuun osallistumiseen 2022

Kilpailun ajankohta on ma 14.11.2022 – pe 2.12.2022.

Pikaohje

 1. Seuraa ohjetta Rekisteröityminen Majava-kilpailun opettajien sivustolle.
 2. Seuraa ohjetta Ryhmän luonti ja kilpailun aloitus.

Yksityiskohtaisempia ohjeita

Majava-kilpailuun osallistuminen käsittää tyypillisesti ainakin seuraavat vaiheet:

 1. Ennakkotutustuminen kilpailusivustoon http://tehtavat.majava-kilpailu.fi/.  Ruotsinkieliset oppilaat voivat käyttää ruotsinkielistä sivustoamme http://uppgifter.majava-kilpailu.fi/.
  • Sivuston ’Harjoittele’-linkin alaisuudessa on tarjolla aiempien vuosien kilpailuja harjoittelua varten. Harjoittelu ei vaadi rekisteröitymistä ja onnistuu ympäri vuoden.
  • Huom! Harjoittelukilpailuiden aikaraja on tavallista pidempi – 90 minuuttia – jotta tehtäviin voi tutustua rauhassa. Varsinaisen kilpailun aikaraja on 45 minuuttia.
 2. Opettaja rekisteröityy ennakkoon opettajien sivustolle https://opettajat.majava-kilpailu.fi/. Myös ruotsinkielisten opettajien tulee rekisteröityä tällä suomenkielisellä sivulla (oppilaat voivat silti suorittaa kilpailun ruotsinkielellä). Rekisteröityminen tarvitsee tehdä vain kerran eli sama tunnus pysyy voimassa tulevinakin vuosina.
 3. Kilpailu (14.11.2022 – 2.12.2022).
  • Opettaja määrittää opettajien sivustolla omatoimisesti yhden kilpailuryhmän kutakin kilpailuun osallistuvaa oppilasryhmäänsä kohden.
   • Tämän voi tehdä aikaisintaan kilpailuajan alettua eli ma 14.11.2022. Sitä ennen vuoden 2022 kilpailua ei näy vaihtoehtona ryhmien luonnissa.
   • Ryhmän luonnin pitäisi onnistua muutamassa minuutissa, jos seuraat ryhmän luonnin ohjeita.
  • Opettaja kokoaa oppilasryhmän mikroluokkaan tai muuhun tilaan, jossa oppilailla on käytettävissään tietokoneet tai tabletit. Opettaja katsoo ryhmän ryhmäkoodin opettajien sivustolta ja jakaa sen ryhmäläisille. Ryhmäläiset menevät kilpailusivustolle http://tehtavat.majava-kilpailu.fi/ (ruotsinkieliset oppilaat sivustolle http://uppgifter.majava-kilpailu.fi/), syöttävät ryhmäkoodin etusivulla olevaan kenttään, täyttävät sen jälkeen tulevan henkilötietolomakkeen, kirjaavat sivuston näyttämän henkilökohtaisen kilpailukoodinsa muistiin, ja aloittavat kilpailun. Sivusto näyttää kunkin oppilaan  jäljellä olevan kilpailuajan yksilöllisesti.
  • Opettaja voi tarkastella ryhmiensä pisteitä opettajien sivustolla: mene ”Ryhmät”-välilehdelle, valitse haluamasi ryhmä ja klikkaa ”Näytä yksityiskohtaiset tulokset”.
 4. Kilpailun viralliset tarkistetut tulokset julkaistaan tammikuussa 2023.

Tarkempaa tietoa kilpailun suorittamisesta

Kilpailussa on vuodesta 2022 alkaen 10 tehtävää (aiemmin oli 12) ja vastausaikaa on 45 minuuttia. Tehtävät ovat pitkälti vuorovaikutteisia, ja kustakin tehtävästä on kolme tai neljä eri vaikeustasoa, jotka kuvataan tähdillä (1-4 tähteä). Tehtävästä saa sitä suuremman pistemäärän, mitä vaikeamman version siitä on onnistunut ratkaisemaan. Pistemäärä lasketaan kaavalla tähtien määrä x 10 eli neljän mahdollisen eri vaikeustason pistemäärät ovat 10, 20, 30 ja 40 pistettä. Tässä on huomattava, että tehtävän pistemäärä määrittyy vain vaikeimman ratkaistun version perusteella: jos esimerkiksi oppilas A ratkaisee tehtävän kaikki eri versiot ja oppilas B vain vaikeimman eli 4 tähden version, saavat sekä A että B 40 pistettä eli ainoastaan 4 tähden version pistemäärän.

Osallistujat voivat ikäryhmästään riippumatta vastata minkä tasoisiin tehtäväversioihin tahansa, ja kaikkiin tehtäviin ja versioihin saa 45 minuutin vastausajan puitteissa vastata niin monta kertaa (uudelleenkin) kuin haluaa. Kilpailusivusto näyttää oppilaille heidän pisteensä reaaliaikaisesti, joten jokainen tietää jo suorituksensa päätyttyä, kuinka monta pistettä kilpailusta sai.

Yhtäaikainen aloittaminen tai ajankäytön valvominen ei ole välttämätöntä, sillä järjestelmä mittaa aikaa yksilöllisesti jokaisen kilpailijan kohdalla. On kuitenkin suositeltavaa, että koko luokka osallistuu kerralla kilpailuun ja että kilpailuun osallistuminen järjestetään koulupäivinä kello 8.00 – 17.00 välisenä aikana.

Majava on yksilökilpailu, eikä ryhmätyö tai kilpailutietojen kertominen toisille oppilaille ole sallittua. Vastuuopettaja valvoo kilpailusuorituksen aikana, että oppilaat vastaavat itse kysymyksiin, eivätkä käytä esimerkiksi www-selainta muuhun kuin kilpailemiseen. Kirjoitusvälineiden käyttö on sallittua kilpailun aikana. Muiden apuvälineiden, kuten taskulaskimen, käyttö on kielletty.

Kilpailutilanteen alussa opettajan tulee varmistaa, että kaikki kilpailijat ovat Majava-kilpailun aloitussivulla ja ettei heillä ole kiellettyjä tavaroita esillä. Oppilaat syöttävät opettajalta saadun ryhmäkoodin kilpailusivun etusivulla olevaan kenttään, ja täyttävät sivun sen jälkeen näyttämään lomakkeeseen henkilötietonsa. Opettaja voi tarvittaessa auttaa lomakkeen täyttämisessä. Tämän jälkeen he voivat siirtyä kilpailemaan. Sivusto näyttää kullekin oppilaalle henkilökohtaisen kilpailukoodin, joka on hyvä kirjata muistiin: sitä tarvitaan mm. oppilaan omatomiseen tulosten tarkastelemiseen kilpailun jälkeen sekä silloin, jos oppilaan kilpailu välillä keskeytyy esim. jonkin teknisen ongelman vuoksi. Oppilaiden tietojen oikeellisuus on tärkeää tulosten yksilöimiseksi sekä kilpailusuorituksen kelpoisuuden varmistamiseksi.

Tulosten katsominen

Kilpailuajan päättymistä seuraavien muutaman viikon aikana Majava-kilpailun järjestäjät esitarkastavat kilpailutulokset esimerkiksi mahdollisten virheiden varalta. Tulokset julkaistaan tämän tarkastusajan jälkeen, käytännössä joulutauon vuoksi kilpailua seuraavan vuoden tammikuussa. Tällöin opettaja voi luoda opettajien sivustolla kunniakirjat oppilailleen. Nuorimpien ikäryhmissä Mini ja Benjamin kunniakirjat voi antaa kaikille oppilaille, ja vanhemmissa ikäryhmissä opettaja voi oman harkintansa mukaan jakaa kunniakirjat luokkiensa parhaimmille.

Muita asioita

Ongelmatilanteet kilpailun aikana

Mikäli oppilaan kilpailusuoritus keskeytyy odottamattomasta syystä (joita voivat olla esimerkiksi sähkökatkos tai ongelmat laitteissa tai internetyhteydessä), pitäisi kilpailusuorituksen jatkamisen olla mahdollista hyödyntäen oppilaan henkilökohtaista kilpailukoodia. Jos oppilaan tuloksen tallentaminen kilpailujärjestelmään epäonnistuu esimerkiksi verkko-ongelman vuoksi, näytää järjestelmä oppilaalle hänen erikoiskoodin, joka tulee kirjata muistiin ja lähettää sähköpostitse Majava-järjestäjille osoitteeseen heikki.hyyro (at) tuni.fi. Erikoiskoodin avulla ylläpitäjät voivat tallentaa oppilaan kilpailusuorituksen järjestelmään jälkikäteen.

Kilpailun tulokset

Kilpailun kunkin ikäryhmän parhaimmiston tulokset julkistetaan näillä verkkosivuilla. Opettajille tarjoutuu sitä ennen mahdollisuus ilmoittaa, jos joku oppilas ei halua nimeään julkaistavan.

Yksityisyyden suojasta

Kilpailun aikana henkilötietoja käsitellään Henkilötietolaissa 22.4.1999/523 määritellyllä tavalla. Kilpailun järjestäjät eivät luovuta opettajien, oppilaiden tai koulujen tietoja kolmansien osapuolten haltuun. Henkilötietoja käytetään ainoastaan kilpailuun liittyviin järjestelyihin sekä mahdollisten palkintojen jakamiseen tai tutkimukseen.

Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyötä kilpailun järjestämiseen liittyvissä teknisissä asioissa (esim. palvelimen ylläpito, kysymysten laadinta) kolmansien osapuolten kanssa. Mikäli kilpailuun liittyvät tekniset asiat (esim. palvelimen ylläpito) saattavat kilpailun tietoja näiden tahojen nähtäville, he käsittelevät näitä tietoja vain kilpailun teknisten asioiden puitteissa ja heitä sitoo edellä mainitut säännöt ja käytännöt henkilötietojen käsittelyyn.

Kilpailun tuloksista voidaan julkaista tilastotietoa siten että yksittäisten oppilaiden, koulujen tai kuntien tuloksia ei tilastoida. Tilastojen tarkoitus on tuottaa yleishyödyllistä tietoa koululaisten tietotekniikka-osaamisesta valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kilpailun jälkeen valtakunnallisesti ikäryhmässään kymmenen parhaiten menestyneen oppilaan nimi ja koulun nimi julkaistaan Majava-sivuston kilpailutuloksissa. Jos oppilas tai hänen vanhempansa eivät tahdo oppilaan nimeä julkaistavaksi, tulee heidän ilmoittaa siitä kilpailun järjestäjille.